Jeg er taknemmelig….

Tak til venner og familie for gode råd, kritik og input.

Tak til de private rettighedshavere, Holger Lissner som bidrager med ‘Santa Lucia’ og Karin Friis Lund’ som stiller ‘Hør hvor englesangen toner’ til rådighed samt Mr. Marks for ‘Rockin’ around the Christmas Tree’.

Tak til forlaget Scandinavia, som lader mig benytte deres oversættelse af juleevangeliet fra Bibelen på hverdagsdansk.

Tak til min barndoms familie, som har givet mig glæden ved at synge.

Tak til ‘min egen’ familie, fordi I viderefører traditionen, så sangen tit lyder som om den blander sig med englekor julen lang.

Tak til Kirsten, for din daglige opbakning og overbærenhed. Jeg har behøvet begge dele i dette projekt, som til tider har fyldt meget af min vågne tid. Dine sangglæde inspirerer mig og jeg nyder, at vi spontant kan synge sammen, os to. Dine indput har været uvurderlige!

Tak til Gud, som sendte glæden og frelsen til jord med Jesusbarnet. Jeg synger med englene “Al ære til Gud i Himlen.” Og som hyrderne vil jeg søge efter Jesusbarnet. Og finde ham

Glædelig jul

“Maria fødte sin søn, den førstefødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, for gæsteværelset var optaget.
Samme nat lå nogle hyrder under åben himmel og vogtede får på marken uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet lå badet i et strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækkede, men englen beroligede dem. »Vær ikke bange!« sagde han. »Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket: I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer: I vil finde et lille barn, som ligger i en krybbe, indsvøbt i et tæppe.«
I det samme brød himlen ud i jubel. En hær af engle lovpriste Gud med følgende sang: »Al ære til Gud i Himlen og fred på jorden til dem, der gør Guds vilje!« Da englene igen var vendt tilbage til Himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se, hvad der er sket, det, som Gud har fortalt os om.”………..
“Hyrderne vendte glade tilbage til fårene på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som englen havde sagt.”

Juleevangeliet i uddrag, Lukas evangeliet kapitel 2